دوره و شماره: دوره 1، جلد 1 شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 76-157 
2. ارزیابی کارایی چند علف‌کش روی علف‌های هرز و عملکرد گوجه فرنگی درکشت مستقیم

صفحه 86-102

داریوش قنبری بیرگانی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ رضا طباطبایی نیم آورد؛ ناصر ظریفی نیا


3. کارایی قارچ‌کش سیازوفامید (SC 400) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار گلخانه‌ای (Pseudoperonospora cubensis Rostovzev.)

صفحه 103-114

سید رضا فانی؛ محمد مرادی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ کاظم دشتکیان؛ ابولفضل سرپله