دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 80-177 
2. ارزیابی اثر علف‌کش‌های مختلف روی علف‌های هرز و عملکرد باقلا، Vicia faba

صفحه 96-111

محمدرضا کرمی نژاد؛ داریوش قنبری بیرگانی؛ رضا سخاوت؛ سیما قنیری بیرگانی


6. بررسی کارآیی قارچ‌کش بلکیوت WP 40% علیه Erysiphenecator، عامل بیماری سفیدک پودری انگور

صفحه 154-164

حسین خباز جلفایی؛ فرخنده امتی؛ کاووس کشاورز؛ عباس داوودی


7. استخراج و شناسایی فرومون جمعیت‌های مختلف شب پره کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae

صفحه 165-177

فهیمه ورشو؛ بابک حیدری علیزاده؛ حسین فرازمند؛ علی اولیایی ترشیازی؛ محمد سیرجانی