تاثیر کائولین فرآوری شده (WP 95%) روی سفیدبالک پنبه، Bemisia tabaci Gen.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

سفید بالک پنبه،Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae) ، یکی از مهم­ترین آفات پنبه است که پوره­ها و حشرات بالغ آن ضمن تغذیه از شیره گیاهی، با دفع عسلک سبب جذب ذرات گرد و غبار به سطح برگ­ها شده  و این عوامل، موجب خسارت کمی و کیفی در مزارع پنبه می­شود. با توجه به خسارت بالای آفت، همه ساله پنبه­کاران برای کنترل آن از انواع حشره­کش­ها استفاده می­کنند. با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی، تاثیر کائولین فرآوری شده (سپیدان®WP 95%) بر روی تلفات پوره و تخمریزی سفیدبالک در منطقه کاشمر استان خراسان رضوی، بررسی شد. به همین منظور، دو مرحله محلول­پاشی کامل مزارع پنبه با غلظت‌های 3 و 5 درصد کائولین در مقایسه با حشره­کش تیاکلوپراید+دلتامترین (پروتئوس® OD 110) (1000 پی­پی­ام)، انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، کاربرد کائولین موجب ایجاد تلفات در پوره­ها و بازدارندگی تخمریزی سفیدبالک شد. میانگین درصد تاثیر روی پوره در تیمارهای کائولین 3 و 5 درصد و حشره­کش پروتئوس، در 3 روز بعد از محلول­پاشی به ترتیب، 67، 87 و 18 درصد بدست آمد. همچنین میانگین مقدار بازدارندگی تخمریزی در مزارع محلول­پاشی شده با کائولین 3 و 5 درصد و حشره­کش پروتئوس، در زمان 3 روز پس از محلول­پاشی، به ترتیب، 36، 57 و 54 درصد بدست آمد. علاوه براین، میزان تلفات پوره  و بازدارندگی تخمریزی کائولین، تا 21 روز پس از محلول­پاشی، در مقایسه با حشره­کش شیمیایی پروتئوس مناسب بود، به­طوری­که، درصد تاثیر روی پوره در تیمارهای کائولین 5 درصد و حشره­کش پروتئوس، به ترتیب، 30 و 35  درصد و میزان بازدارندگی تخمریزی در تیمارهای کائولین 5 درصد و حشره­کش پروتئوس، به­ترتیب، 93 و 38 درصد مشاهده شد. لذا با توجه به به تاثیر بالای کائولین در کاهش جمعیت پوره­ها و بازدارندگی تخمریزی، محلول پاشی مزارع پنبه با کائولین فرآوری شده (سپیدان®WP 95%)، با غلظت 5 درصد، می‌تواند به‌طور موفقیت­آمیزی جمعیت پوره و تخم سفیدبالک را کاهش دهد.