با عنایت و لطف پروردگار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور موفق به دریافت مجوز انتشار نشریه«آفت‌کش‌ها در علوم گیاه‌پزشکی» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. لذا از تمامی اساتید، پژوهشگران، صاحبنظران و دانشجویان حوزه آفت‌کش‌ها دعوت به عمل می‌آید با ارسال مقاله‌ها و آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی خود این نشریه را در راستای اعتلا و گسترش علم گیاه‌پزشکی یاری فرمایند

نشریه "آفت‌کش‌ها در علوم گیاه‌پزشکی" از مقاله‌های تحقیقی اصیل که در آن مطلب یا نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی نوین و غیراقتباسی ارائه شده باشد، به‌ویژه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها که طی آن نظری بدیع مطرح شده‌ باشد، استقبال می‌کند و از چاپ مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.

محورهای پژوهشی این نشریه به شرح زیر می‌باشد:

·         مصرف ایمن، موثر و بهینه آفت‌کش‌ها در گیاه‌پزشکی

·         پیامدهای زیست محیطی آفت‌کش‌ها و ارزیابی ایمنی آنها

·         تولید و فرمولاسیون آفت‌کش‌ها

·         تکنولوژی کاربرد آفت‌کش‌ها

·         نحوه اثر (Mode of action)

·         آفت‌کش‌ها در مدیریت تلفیقی آفات (IPM)

·         مقاومت به آفت‌کش ها و مدیریت آن

·         باقیمانده آفت‌کش‌ها در محصولات کشاورزی

·         کنترل کیفیت آفت‌کش‌ها

·         امحاء آفت‌کش‌ها

لازم به ذکر است که صرفاً مقاله‌هایی در این نشریه منتشر می‌شوند که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشند. حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.

انتشار آثار ارسالی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن با نویسندگان نیست و نشریه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

نشریه در قبول، رد، اصلاح و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 9، فروردین 1400، صفحه 87-164 

مقایسه تاثیر چند حشره‌کش در جهت کنترل سپردار سفید توت،Pseudaulacaspis pentagona ، روی درختان هلو

صفحه 97-108

محبوبه شریفی؛ سیده نصیبه جعفری وسیع‌سری؛ نرگس معماری زاده؛ محمد تقی مبشری؛ علیرضا رجایی


بررسی کارآیی قارچ‌کش تبوکونازول + پیراکلوستروبین (30% SC,) در کنترل بیماری سفیدک پودری گندم

صفحه 144-153

حمید نامورحمزانلویی؛ همایون کاظمی؛ حسین براری؛ زهره جهانی حسین‌آبادی