تماس با ما

آدرس: تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - پلاک 1 - موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور - بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها - دبیرخانه نشریه آفت‌کش‌ها در علوم گیاه پزشکی

تلفن: 16-22403012-021 داخلی 2123

مسئول دبیرخانه:  


CAPTCHA Image