نویسنده = یحیی آذرمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی حشره‌کش‌های مختلف در کاهش خسارت کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، Ostrinia nubilalis Hubner.، در دشت مغان

دوره 2، جلد 2 شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-30

یحیی آذرمی؛ حسین لطفعلی زاده؛ مسعود تقی زاده